SpreadIt News | Digital Newspaper
Browsing Tag

chalan

एटीएममधून फाटक्या नोटा आल्या, मग काळजी कसली? फक्त ‘एवढे’ करा

एटीएममधून पैसे काढायला गेल्यावर अनेकदा फाटक्या नोटा हाती येतात. आता या पैशांचे करायचे काय, असा प्रश्न पडतो. मग आपणही कोणीतरी बकरा शोधतो आणि त्याच्या माथी या नोटा मारायचा प्रयत्न करतो. कधी…